Vredesbeweging Pais War Resisters’ International Nederland
War Resisters’ International Nederland

ANBI-informatie

Vredesbeweging Pais is bij de Belastingdienst geregistreerd als een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kunt u giften aan ons aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Hier vindt u alle informatie die wij als ANBI verplicht zijn te publiceren.

Onze gebruikelijke naam: Vredesbeweging Pais
Statutaire naam: Pais
ANBI

RSIN/fiscaal nummer: 805.115.122

Adres: Ezelsveldlaan 212, 2611 DK  Delft

Bankrekening: NL84 TRIO 0212 1150 22

Doelstelling

Het gedachtegoed van Vredesbeweging Pais is eigentijds maar nog steeds gebaseerd op de oude idealen: nooit meer oorlog en een geweldloze, rechtvaardige samenleving waarin:

  • de oorzaken van oorlogen zijn weggenomen.
  • het georganiseerde geweld is uitgebannen.
  • de mensen in evenwicht leven met de overige natuur.
  • de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht.

Beleidsplan

In ons Beleidsplan vindt u meer informatie over het werk dat we doen en ons beleid, zowel financieel als anderszins.

Bestuursleden:

  • Fred Valkenburg, voorzitter
  • Maria van Leeuwe, secretaris
  • Chris Geerse, penningmeester
  • Wilbert Helsloot, internationaal secretaris
  • Wim Robben

Beloningsbeleid

Vredesbeweging Pais heeft geen betaald personeel in dienst. Bestuurders en vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte kosten. Velen van hen zien daar echter vanaf.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording: