Vredes(kinder)festival in Sittard

logo

archief
Voor de derde keer werd in Sittard aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Vrede. Op 19 september werd het Day4Peace Vredes(kinder)festival gehouden. Ruim 100 belangstellenden hebben in Poppodium Feniks van het programma genoten. Er waren zelfs bezoekers uit Amsterdam, Delft en Essen (Duitsland)!

Het vredesfestival werd gehouden in gebouw Fenix Hier werd het vredesfestival gehouden.
Presentator Jordan aan het woord Presentator Jordan.
Na een kort openingswoord door Jenifer Watson, wist de negenjarige Jordan alle programmaonderdelen leuk te presenteren. De sambaband Razematas beet met zijn vrolijke drumgeluid de spits af waarna een grandioos optreden van Theater Oppe Kop volgde. In hun voorstelling waren ze op zoek naar de woorden Helpen, Blij, Vriend, Liefde en Vrede, woorden die uit het woordenboek verdwenen waren, woorden die mensen waren vergeten. Na een lange zoektocht werden de woorden gelukkig weer gevonden.

Vervolgens lazen een paar dames van Moedercentrum Casa Mama Lisi gedichten voor. Rob de dichter was dit jaar ook weer van de partij en wierp op geheel eigen wijze een stroom aan dichterlijke woorden de zaal in. Hierna kwam djembé van de groep Taremang onder leiding van Jan Hendricks. Hun djembé en zang was ongelooflijk bruisend en meeslepend.
Het optreden werd even onderbroken voor de presentatie en overhandiging van het boek ‘Vergeven, Verzoenen, Vrede’ aan wethouder Berry van Rijswijk (Gemeente Sittard-Geleen). De dag werd swingend afgesloten met liedjes van de vier kopstukken van Theater Oppe Kop.

Op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, gaf Prof. Lennart Vriens (emeritus-hoogleraar vredeseducatie) een lezing in Biblionova te Sittard. In de lezing ging hij in op de historische context van vredeseducatie. Hij is van mening dat we nu te maken hebben met een pedagogische crisis. Naar zijn smaak is er nu te veel aandacht voor hoe we kinderen iets kunnen leren in plaats van voor de vraag: waarom willen we kinderen iets leren? Het oorspronkelijk optimisme van na de Verlichting is nu omgedraaid: de slogan was voorheen 'open een school en sluit een gevangenis' omdat men echt dacht dat educatie leidde tot een betere samenleving, nu lijkt het met de bezuinigingen en verharding van de huidige maatschappij eerder 'sluit een school en bouw een gevangenis'!

Het aantal aanwezigen was helaas gering, daardoor werd de lezing een gesprek over o.a. vertrouwen en optimisme in de pedagogiek. Vele vraagstukken kwamen op tafel en op de vraag: 'Wat betekent vredeseducatie voor kinderen in knelposities' wist ook Lennart Vriens geen definitief antwoord. Al met al een heel interessante avond en de aanwezigen gingen tevreden naar huis.

Een korte video-impressie van het vredesfestival is hier te zien. Theater Oppe Kop
hoofdmenu    inhoud    info pais    uw reactie