Verklaring over oorlog met Irak


Terug naar Inhoudsopgave

Uitgegeven op 16 februari 1998 door het bestuur van de vereniging PAIS.

Geen fregat voor de Golfoorlog, geen man, geen cent!

Het bestuur van de vereniging PAIS verzoekt het Nederlandse volk en de parlementsleden zich krachtig in te zetten voor vrede. Daarin past het zenden van een oorlogsschip naar de Golf niet.

Wij roepen een ieder die de vrede wil bevorderen op onze oproep te ondersteunen en regering en parlement duidelijk te maken dat oorlog - ook in de Golf - niet meer kan.

Nog nooit heeft oorlog en geweld problemen blijvend opgelost, hooguit verschoven. Ook de vorige Golfoorlog heeft, behalve veel leed, niets opgeleverd. Niemand en niets overtuigt met geweld.

Saddam Hussein zal niet zwichten voor geweld. Als er oorlog uitbreekt - in hun bewoordingen een heilige oorlog tegen het westerse kapitalisme waarin vele onschuldige slachtoffers zullen vallen - zal hij als martelaar politiek gezien zelfs sterker uit de strijd komen.

Een oorlog zal ook het probleem rond de Koerden niet oplossen. Dat ligt voor onze westerse bondgenoot Turkije veel te gevoelig.

De kennis voor het maken van chemische en bacteriologische wapens waarover Irak nu beschikt is verkregen via westerse landen om een afschrikking te creëren tegen Iran. Deze landen hebben daar nu spijt van omdat Irak te sterk is geworden en de wapens daadwerkelijk wil inzetten. De wapenindustrie vaart als enige wel bij dit soort stuivertje-wisselen spelletjes.

Ondersteun onze leuze: geen fregat voor de Golfoorlog, geen man, geen cent.

Terug naar Inhoudsopgave


Last Updated 21 februari 1998 by Chris Geerse