De bombardementen op Irak


Terug naar Inhoudsopgave

PERSBERICHT uitgegeven: 19 december 1998

Door wie worden we bedonderd?

De vereniging Pais schreef in februari van dit jaar een brief aan het parlement om geen schip, geen man en geen cent ter beschikking te stellen voor een nieuwe Golfoorlog. Geweld lost naar onze mening geen problemen op, in het gunstigste geval worden ze naar de toekomst verschoven.

Nu vallen er kruisraketten op Irakese grond, als represaille voor het onvoldoende meewerken aan controle op de wapenproductie.

Daartegen protesteren wij luid en duidelijk.

Juist nu we heel langzaam zien dat onze samenleving op weg is naar een internationale rechtsorde, b.v. door het instellen van een tribunaal voor het berechten van oorlogsmisdaden, besluiten de Verenigde Staten en Groot Brittannië tot een niet door de Veiligheidsraad ondersteunde militaire actie. Een actie waarvan noch het doel is bepaald, noch de intensiteit, noch de duur.

Het bombarderen van Irak zal niet bijdragen tot een oplossing van de problemen met Irak.

De buitenlandse ingreep zal het anti-Amerika denken in het hele gebied van de Golf versterken dus Saddam Hoessein zal vast in het zadel blijven en de kansen van de oppositie worden verkleind.

De burgerbevolking betaalt het gelag, omdat Saddam en Clinton een prestigeconflict militair willen uitvechten. Niemand zal kinderen in het vuur werpen, maar bommen op kinderen werpen noemen we nu een militaire actie.

Het zou goed zijn als het Nederlandse parlement de actie van de VS afkeurt en het initiatief neemt tot een vredesconferentie voor de Golf waarbij een rechtvaardig en alom aanvaard vredesverdrag kan worden gemaakt. Geweld lost geen problemen op, tijd dus voor een andere koers. Een Appeal for Peace.

Er is geen weg naar vrede - vrede is de weg!

Haags Vredesplatform
Humanistisch Vredesberaad
Vereniging PAIS

Nadere informatie: Nico Faber, tel. en fax: 071-52.11.472

Terug naar Inhoudsopgave


Last Updated 18 december 1998 by Chris Geerse