Oorlog om Kosovo


Terug naar Inhoudsopgave

De oorlog om Kosovo toont op bittere wijze het gelijk aan van de pacifistische vredesbeweging. Eens temeer blijkt militair geweld niet de snelle oplossing te brengen die men ervan verwacht, maar juist tot een snelle verveelvoudiging van geweld en ellende te leiden.
Twee extra edities van ons blad 't Kan Anders maken duidelijk dat het inderdaad anders moet en anders kan.

De inhoud van deze extra edities is:

Terug naar Inhoudsopgave


Last Updated 28 april 1999 by Chris Geerse