Aanslag VS

In het tv-programma "Knevel op Zaterdag" kreeg Koos de Beus enkele ogenblikken de gelegenheid om namens Pais enkele opmerkingen te maken. Hij benutte deze om duidelijk te maken dat wraak en vergelding ons verder weg zullen brengen van een vreedzame samenleving en slechts meer terreur zullen voortbrengen. Terrorisme kan alleen bestreden worden met middelen die in overeenstemming zijn met wat wij graag als onze normen en waarden zien. Dat wil zeggen in overeenstemming met het internationale recht en dus zonder onschuldige slachtoffers.

Meer reacties uit de kring van de vredesbeweging alsmede aankondigingen van manifestaties e.d. vindt u op de speciale website: www.wereldcrisis.nl, de Vredessite en de site van Omslag.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Laatst gewijzigd: 9 oktober 2001