Inhoudsopgave 't Kan Anders

vredeskoerier voor een leefbare wereld

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 9
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • De nieuwe kernwapenwedloop Kleine kernwapens om echt te gebruiken.
 • Actie bij ambassade VS Stoepkrijtactiviste aangehouden.
 • Met 'Peace Brigades International' in Colombia
 • Essay-wedstrijd 'Vredescultuur'
 • Keer het Tij: landelijke actiedag 18 deceber 2003
 • Een laatste gebod Laatste column van Miep.
 • Geheimzinningheid over wapenhandel is achterhaald
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Algemeen Kamer-overleg wapenexporten
 • Grondwet van de Europese Unie
 • Vredevorst Column Pietje van Kimswerd.
 • Resoluties in de VN over kernontwapening
 • Grote steun bij 'Gang naar Genève' Klacht tegen kernbewapening bij VN-Commissie voor de Rechten van de Mens.
 • Hiroshima Appeal for Banning DU weapons
 • Internationale campagne voor verbod DU-wapens
 • Naar een drang- en dwangmaatschappij?
 • Nieuw Frans nucleair beleid schreewt om actie
 • De Kaukasus en de Tsjetsjeense tragedie Boekbespreking.
 • Een donkergroen T-shirt met opdruk Vredesactiviste voert met succes actie tegen machtsmisbruik in gevangenis.
 • Meer durven, niet te voorzichtig zijn. Verslag van een strategiedebat binnen de vredesbeweging.

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 8
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Web van verzet: nieuwe stategiën voor de vredesbeweging
 • Bloemen bij De Bauwe Aanslag Haags kraakbolwerk ontruimd.
 • In memoriam Dini Harms-Matser (1931-2003)
 • Vrouwenvredestocht door Israël en Palestijnse gebieden
 • Palestijnse vredesvrouw spreekt in Amsterdam
 • Essay-wedstrijd 'Vredescultuur'

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Koekhappen bij NIID-wapenbeurs
 • Nieuwe nucleaire doctrine Frankrijk Inzet kernwapens tegen niet-kernwapenstaten.
 • Mira Blankevoort vredesvrouw van het jaar
 • Alles went? Column van Miep.
 • Music for Iraq: benefiet voor kinderen in Irak
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Burgerinspecteurs in actie op NAVO-hoofdkwartier SHAPE
 • Nederlands onderzoek en het raketschild
 • Nederlandse bedrijven en de Joint Strike Fighter
 • Apaches voor Israël
 • Overwegingen aangaande de 'Nieuwe Oorlog'
 • Bres Column Pietje van Kimswerd.
 • Fakkelwake, picket en infokraam tegen de 'Nieuwe Oorlog'
 • De 11e september diende Bush als een Pearl Harbour
 • Goedpraten van geweld zet het subtiel in gang
 • Schadelijkheid van TV-geweld Kritische kanttekening bij de Kijkwijzer.
 • Sympathy for the devil Toneelrecensie.

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 7
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Met de VN is het grondig mis gegaan Onmisbaar ondanks volgzaamheid jegens het Westen.
 • Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' eist zelfbeschikkingsrecht voor Irak
 • Keer het Tij 25.000 demonstranten.
 • Waarnemerscentrum van anti-oorlogsorganisaties in Bagdad www.occupationwatch.org
 • Europese tour tegen kernenergie
 • De Plussers Column van Miep.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Excuusbrief van burgemeester Deetman (Den Haag) aan vredesactivist
 • Nieuwe wapendoorvoerwet faalt
 • Apartheidsmuur in Israël
 • Israëls 'goden van het leger' weigeren
 • HoloFaust Column Pietje van Kimswerd.
 • Edelachtbare, wapenverkoop vandaag is morgen moord
 • Terrorisme en links
 • Vuist, voetjes en spin Geweld in de media.
 • Wat is 'Stop de wapenwedloop' www.kernwapensweg.nl
 • Het primaat van de grondwet Een jeugdherinnering.
 • Arondëus, homo, kunstenaar, verzetsman

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 6

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Zogenaamd fotoverbod rond VS-ambassade
 • Tournee tegen Depleted Uranium door Europa
 • Stop de muur tussen Israël en Palestijnse gebieden
 • Een mooie dag Column van Miep.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Nieuw nucleair gevaar Alarmerend boek van Helen Caldicott
 • Overheidssteun wapenexport
 • Klaagzang Nederlandse wapenexporteurs
 • Wonderen bestaan Column Pietje van Kimswerd.
 • Regering, politici, militairen en justitie voegen zich in misdadige politiek Aanklacht van een gedaagde burger wapeninspecteur.
 • Nucleaire bewapening: de nieuwe VS-lijn
 • VS-druk op Nieuw Zeeland om kernwapenschepen toe te laten
 • VS-productie van mini-kernwapens stap dichterbij
 • Bring them Home now Amerikaanse actiegroep.
 • Gezocht: Stoepkrijt-activiste
 • Onfris gedoe rond Belgische genocidewet
 • Publieksprijs vredesjournalistiek voor Stan Houcke
 • Doortimmerd symposium Kerk en Vrede

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 5

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Een vergelijking tussen wederopbouw Oost-Timor en Irak
 • Mensenrechten Column van Miep.
 • Afghanistan en Nederlandse militaire radio's
 • Indonesische marine zet bij Atjeh Nederlandse wapens in
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • 36e verjaardag Israëlische bezetting
 • Vette kruisspin Column Pietje van Kimswerd.
 • Joodse organisaties in Europa bepleiten stopzetting handelsvoordelen Israël
 • Nederlandse militairen naar Irak voor stabiliseren VS-bezetting
 • In de ban van het geld Fundamenteel debat over globalisering en uitbuiting.
 • Terugtreden Faber als IKV-secretaris
 • Dorothee Sölle overleden
 • De oorlog en het rituele mensenoffer

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 4

 • Publieksprijs voor vredesjournalistiek Ingesteld door het Humanistisch Vredesberaad.
 • Zeventigste Pinksterlanddagen Anarchisten komen samen.
 • De invloed van geweld op televisie
 • Congres Internationale Vrije Vrouwen Stichting
 • Lobby voor 'Uniting for Peace' VN-resolutie
 • Blute nur, du liebes Herz Column van Miep.
 • Washington levert weer wapens aan Bagdad
 • Nederlandse ambassade in Djakarta werkt voor wapenproducenten
 • Wapenaankopen Noord- en Zuid-Korea
 • Gedode burgerwaarneemster in Gaza geëerd
 • Andermans grondgebied Column Pietje van Kimswerd.
 • Kroniek van de arrogantie van de macht De daden van de regering Bush op een rij.
 • Neokoloniale excessen in het Midden-Oosten Gretta Duisenberg op Paasmars 2003.
 • Herleving van de protestcultuur?
 • Strijdend voor 'bevrijding van Indië' Boekbespreking.
 • Toneelgroep Drang speelt 'Jubileum'
 • Vrede op aarde, of Nooit meer verdriet Gedichten van Wil van Zijl gebundeld.
 • Stop de oorlogsmachine! Paasmars voor Ontwapening en Vrede.

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 3

 • Stop de oorlogsmachine! Onze eisen voor vrede op aarde.
 • 't Kan Anders 25 jaar De geschiedenis van ons blad.
 • Nederland stopt met laagvliegen boven Innu-Indianen
 • Globalisering, beschaving of barbarij? Aankondiging debat over humanistische waarden in een globaliserende wereld.
 • Vredesactivisten klagen regeringsleiders aan

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • VS gebruikt uraniummunitie tegen Irak
 • Artsenorganisatie vreest gebruik nucleaire 'bunker busters' in Irak
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Madeliefje Column van Miep.
 • 100.000 demonstanten in Amsterdam! Op 22 maart 2003 tegen de oorlogspolitiek t.a.v. Irak.
 • Springstof Nieuws over wapenhandel.
 • Voedselhulp door Israëlische vredesgroep aan Palestijns dorp op de Westoever
 • De muur om Palestijns gebied
 • Het gaat goed... Column Pietje van Kimswerd.
 • Verslag ontwapeningsactie Volkel Barbara Smedema opgepakt.
 • Uraniummijnen in Frankrijk

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 2

 • Acht doden, 140 gewonden in Jabalya, Gaza
 • Berechting vredesactiviste Barbara Smedema Vernieling communicatieschotels Volkel.
 • Global Terrorist vlugschrift van Willem Oltmans over Bush.
 • Al ga je eraan kapot! Het leven van vredesactivist Kees Koning.
 • Adolf Bush? Elke oorlog misdaad!
 • Ja of nee Column van Miep.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Spanningsgebieden bestaan niet ... Nederlandse wapenexport.
 • Wellicht minder krachtige bewoordingen Hoofdofficier over zaak Gretta Duisenberg.
 • Recht op leven Column Pietje van Kimswerd.
 • Bevorderen de media vrede of oorlog?
 • Pacist in oorlogstijd (deel 3, slot)
 • Dyab Abou en Mient Jan Twee activisten vergeleken.
 • Arturo Ui is niet bang voor oorlog Toneelrecensie.

Inhoud 't Kan Anders 2003 nr. 1

 • Debat over (staats-)terreur, democratisch burgerschap en kosmopolitisme
 • Keer het tij Verslag actieconferentie.
 • Presentie biografie Kees Koning
 • Ploegschaarpionier Philip Berrigan overleden
 • Demonstratie tegen repressie en schijnveiligheid Kritische burger in hoek gedreven.
 • Annemie ('Bush-Hitler: geen verschil') niet vervolgd

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Vredesbeweging, anticipeer op inter-etnische troebelen
 • 'European Social Forum' massaal tegen oorlog
 • Plagerij Column van Miep.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Activistenschool van start
 • De ABN-AMRO-bank en de clusterbom
 • Van Halteren Metaal, wapenproducent
 • Mensenrechtencriterium Gedragscodes wapenexport.
 • Actie voor boycot van Israëlische producten
 • Integriteit Column van Pietje van Kimswerd
 • Officier van Justitie schaadde vertrouwen in rechtsgang Tegen argumentatie in de zaak Gretta Duisenberg.
 • Een Palestijnse vlag in Leiden
 • Pacist in oorlogstijd (deel 2)
 • De waarheid van de media
 • 'Bowling for Columbine' Film tegen VS-vuurwapenlobby.

hoofdmenu    inhoud 2002    inhoud 2001    inhoud 2000    archief

Updated: 8 april 2004