Inhoudsopgave 't Kan Anders

vredeskoerier voor een leefbare wereld

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 9
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Een andere wereld is mogelijk Verslag van het Nederlands Sociaal Forum.
 • Hans Wiebenga, onze éminence grise
 • Hoger beroep ontwapeningsactie Barbara Smedema
 • Burgemeesters voor Vrede Een begin in Nederland.
 • Vrouwenrechten ook in Darfur
 • Mohammed of een gladde tegel Column van Harry Zevenbergen.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Klokkenluider Vanunu opnieuw gearresteerd
 • Brief tegen de escalatie: 100.000 doden in Irak
 • Ontmoetingen op de grens Israëlische vredesvrouwen in actie.
 • Kyrie Eleis Column van Pietje van Kimswerd.
 • De Nieuwe Agenda Resolutie Nucleaire ontwapening in de VN.
 • De Europese grondwet
 • Indonesië bouwt marine op
 • Wapenexporten
 • Zonder inzicht geen uitzicht Preventieve oorlog leidt tot meer geweld.
 • VS verwijderen mini-nukes uit programma
 • Veiligheid vergt eenheid van beleid Wie geweld gebruikt heeft altijd ongelijk.
 • Balkenende en geweld
 • Opgewarmd Nederland Over klimaatverandering en de gevolgen.
 • Media en Macht: Einde van de Democatie?
 • Klankkast Muziekspectakel "Shouting Fence".
 • December de maand van de gevangenen voor de vrede Stuur ze een kaartje.
 • Ontmoetingsdag "GEWELD: macht of onmacht?"
 • De Aktie Agenda

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 8
hoofdzakelijk gewijd aan de nagedachtenis van Gerard van Alkemade
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • In memoriam Gerard van Alkemade
 • Samen lopen op het Vredespad
 • Een miljoen handtekeningen tegen kernenergie
 • Nederlandse wapenexporten en Egypte
 • Wapens of Groei Wapenaankopen schade economie ontwikkelingslanden.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • De Aktie Agenda

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Een fakkel ter overname
 • Paasmarsen, een herinnering
 • In memoriam Gerard van Alkemade Gedicht van Harry Zevenbergen.
 • Gerard en het Haags Vredesplatform
 • Hulde aan Gerard van Alkemade
 • Klimwand Column van Pietje van Kimswerd.
 • Teksten uitgesproken op de begrafenis van Gerard van Alkemade
 • Teksten ingezonden n.a.v. het overlijden van Gerard van Alkemade
 • Gerards vouwfiets Overconsumpie en overproductie.
 • Verslag symposium Bush, Irak en wij...
 • Humanitair imperialisme Column van Hans Feddema.

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 7
gezamenlijk nummer met VD Amok t.g.v. het symposium: 'Bush, Irak en wij ...'

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 6
gezamenlijk nummer met ProcesNieuws/Kernwapens Weg
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • In memoriam Gerard van Alkemade
 • Samen lopen in het Vredespad
 • De Aktie Agenda
 • Symposium 'Bush, Irak en wij ...'
 • Draag bij aan 'Fonds andere processen'

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • De dreigende ineenstorting van het Non-Proliferatie Verdrag
 • Burgemeesters voor vrede
 • Hiroshima/Nagasaki-dag
 • Fahrenheit 9/11 Filmrecensie.
 • Preventief (oorlogs)geweld voor het goede doel?
 • Onze klacht bij het Mensenrechten Comité in Genève over kernwapens
 • Anja Meulenbelt Vredesjournalist 2004
 • Sharon ontruimt niet, maar verovert
 • Manifestatie bij Internationaal Gerechtshof De muur die Israël bouwt.
 • De bevrijding van het Iraakse volk
 • Verschillen tussen politie- en militair geweld
 • Van Tsjernobyl geen goed nieuws
 • Overconsumptie en oorlog
 • Blindmakende laserwapens
 • Vredeseducatie op Wereldhumanismedag
 • De schone handafdruk ontwikkeld door Euro's voor Vrede
 • Naar een democratische Verenigde Naties
 • Wapenhandel, een band tussen noord en zuid
 • Vredesfeiten
 • Berichten over kernwapens
 • Wapenfeiten
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Mijn dossier bij de Militaire Inlichtingendienst Ingezonden brief.

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 5
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Machtsoverdracht Irak schijnvertoning 26 juni demonstratie in Amsterdam.
 • Anti-nucleaire 'Tour de France' succesvol!
 • Anja Meulenbelt schrijft boek over leven in Gaza
 • De Aktie Agenda na 15 jaar nog actueler!

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Etnische zuivering in Palestina
 • Laat de bal het werk doen Column Harry Zevenbergen.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Vergeten Column van Miep.
 • Huizen platleggen om tunnels te vinden... Israël in Gaza.
 • Minister Kamp gispt wapenlobby Dure wapens helpen niet in Irak.
 • Industrie denkt mee over export korvetten naar Indonesië
 • Philips levert wapenonderdelen aan Israël
 • Europese defensiereus EADS
 • Per tapijt Column Pietje van Kimswerd.
 • Taak vredesbeweging begin 21e eeuw
 • Oorlog, waarom, waartoe?
 • Economische achtergronden van de Irakoorlog
 • Fundamentalisme en sociale tegenbindingen Column van Hans Feddema.
 • Forumdiscussie 'Economie en oorlog'
 • Het loon van de angst Filmbespreking.

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 4
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • BRussells Tribunal: regering Bush wil wereldoverheersing
 • Alle bezetters NU weg uit Irak!
 • De ING-bank financiert kernwapens
 • Kies je 'journalist voor de vrede' 2004!
 • Humanisme en de kracht van het woord
 • Niet alweer Column Harry Zevenbergen.
 • Anti-nucleaire tour informerend en demonstrerend door heel Frankrijk
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Philips maatschappelijk onverantwoord Wapenleveranties aan Israël.
 • Delft Instruments Nachtzichtapparatuur.
 • Machtsverhoudingen in Zuid-Amerika
 • Soldaten gaan tekeer tegen betogers in Israël
 • Wereldstad Column Pietje van Kimswerd.
 • Absurditeiten rondom VS-ambassade Ervaringen van een demonstrant.
 • Geen vrije meningsuiting, wèl politiecel Bij VS-ambassade in Den Haag.
 • Oorlog, waarom, waartoe? Historische beschouwing.
 • Utopisten en hypocratie Column van Hans Feddema.
 • Urenco en de verspreiding van kernwapens
 • Adviesorgaan Pentagon: schaf VS-kernwapens in Europa af
 • Soldatenverzet tijdens '14-'18

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 3
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Oorlogsslachtoffers roepen politici voor de rechter
 • 'Geweldig Express' doordachte vredeseducatie
 • Nederlandse fregatten voor Chili: woede in Peru
 • Philips levert Israël wapenonderdelen

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • Amerikanen zien af van kernontwapening
 • Anti-nucleaire actiekaravaan trekt door Frankrijk
 • De Geweldloze Uitdaging symposium.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten
 • Gerrit van der Ent schort serieactie bij Volkel voorlopig op
 • Hug your demons Column Harry Zevenbergen.
 • Over de Grens Een boek over het verwijderen van illegalen.
 • Irak en de wereldeconomie
 • Melchemie kreeg overheidssteun voor levering grondstoffen chemische wapens aan Irak
 • Bouwvergunning Column van Sonja van Wier.
 • Eerst Groene Lijn, nu proeftuintje De vele plannen voor Israël/Palestina.
 • De vrijlating van Mordecha Vanunu, de man die Israëls atoombom openbaarde
 • 2000 demonstranten 'Stop de bezetting van Irak'
 • Niet wachten tot machthebbers bij zinnen komen Mariëtte Moors over Irak en meer.
 • Is macht een demon? Column van Hans Feddema.
 • Cultuur van Vrede niet gebaat bij beroep op militairen

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 2
Om dit nummer te downloaden als pdf (2,2 MB) KLIK HIER.

 • Anti-nucleaire 'Tour de France'
 • Internationale tribunalen tegen Bush' oorlogspolitiek
 • Heeft kernenergie toekomst in een vrije markt?
 • In memoriam Cees de Groot
 • Nederlandse militairen in Irak ruimen uraniummunitie niet op
 • Strijdbare anti-nucleaire demo in Parijs
 • Overzicht rechtszaken tegen vredsactivisten
 • Een historische overwinning Column Harry Zevenbergen.
 • Sloop Israëls apartheidsmuur Demonstratie op Haagse Plein.
 • ABN-AMRO stapt uit clusterbommen
 • Beleggersgeld naar wapenindustrie
 • Door Nederland geleverd korvet schiet op Indonesische rebellen
 • Ballast Nedam baggert voor Indiase kernwapens
 • Voor of tegen, geen tussenweg Gevaarlijke denkwijze in Israëlisch-Palestijns conflict.
 • Recycling Column Pietje van Kimswerd.
 • Nabestaanden: Bush misbruikt 11 september
 • Het volk van Irak, nu en straks
 • Het pacifistisch dilemma
 • Politici voor de rechter inzake Kosovo-oorlog
 • Vredesopvoeding, maakt het uit?
 • Geestkracht als wapen tegen geweld?
 • Oorlog hoort in een museum Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon.
 • Dit jaar geen Paasmars
 • Geweld op TV
 • Essay-wedstrijd 'Vredescultuur'

Inhoud 't Kan Anders 2004 nr. 1
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Stop de bezetting van Irak - Nederlandse troepen nú terug! Demonstratie 20 maart.
 • Vrouwen-vredestocht door Palestina
 • Ontmoeting met Arafat Vrouwen spreken met Arafat.

artikelen alleen in de magazine-editie:

 • De Muur: folder over Israëls apartheidsmuur
 • Japanse protesten tegen atoombommenwerper in VS-museum
 • Ierse 'ploegschaar'-activisten voor de rechter
 • Overzicht rechtszaken tegen vredsactivisten
 • Holletje Column Harry Zevenbergen.
 • Keer het Tij Manifestatie tegen regeringsbeleid.
 • Dubbele normen, wapens naar Jemen
 • Compensatiebeleid defensieorders heeft een prijs
 • Fregatten naar Jakarta kosten een boel
 • Sprekerslijst Voor wie een spreker over een vredesonderwerp zoekt.
 • Ramallah: geen toekomst voor jongeren
 • Oorlog en andere rampen
 • Conflicten geweldloos oplossen
 • Waarden en normen gauw 'top-down' gedoe
 • Een web van bedrog Misleiding en in de politiek.
 • Training geweldloze weerbaarheid
 • Groenlanders verliezen zaak tegen Deense regering

hoofdmenu    inhoud 2005    inhoud 2003    inhoud 2002    archief

Updated: 24 januari 2005