Inhoudsopgave 't Kan Anders

vredeskoerier voor een leefbare wereld

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 8
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,7 MB) KLIK HIER.

 • Eindredactioneel.
 • Wim Onderstal overleden.
 • 23-9-2006 demonstratie bij basis waar het Franse leger raketten test.
 • Verontrusting van president Bush over Congo.
 • Soedan-Darfur. Uit het weblog van Jan Pronk.
 • De lippen op elkaar. Column van Harry Zevenbergen.
 • De verbittering in de Islamitische wereld tegengaan? Vragen van het HVB en antwoorden van politieke partijen.
 • Het Midden-Oostenbeleid moet radicaal om! Pleidooi van maatschappelijke organisaties.
 • Toch protest bij NIID-wapenbeurs.
 • De eigen dynamiek van geweld. Column van Hans Feddema.
 • De nieuwe nucleaire dreiging. Verslag van een discussie met o.a. politici.
 • Doorvoer van wapens. Wie verdienen er aan en hoeveel?
 • Openbaarheid wapenexporten.
 • Joris Luyendijk ziet ze wel. Nederlandse pantserwagens houden Egyptische bevolking in bedwang.
 • De situatie in Libanon.
 • Slagveld Afghanistan. Boekpresentatie.
 • JSF-dossier.
 • Clusterbommen-dossier.
 • Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium.
 • Haags Vredes Platform praat met top Defensie.
 • Demonstratie bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam op 11-1-2007.
 • Jan Klaassen en de vrede. Poppenkast.
 • Peace Dairy 2007.
 • Nieuwsbrief TV-geweld.
 • Defensie: een geschikte werkgever?
 • Vredeswenskaarten en meer.
 • Mensenrechtencomité VN wijst klacht over kernwapens af.
 • Hope Flowers School in Bethlehem.
 • Boete voor kritische officier Bundeswehr.
 • War Resisters International actief in Rusland
 • Battered by the Pentagon. Vrouwelijke soldaten in de VS.
 • Iraanse en Amerikaanse vrouwengroepen roepen op tot vrede.
 • Zend een kerstkaart aan en dienstweigeraar in de gevangenis.
 • Faslane365 - Blokkade tegen kernwapens, een jaar lang.
 • Oproep deelname aan Europese klachtenactie tegen VS-kernwapens in Europa.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 7
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,5 MB) KLIK HIER.

 • Internationale Dag van de Vrede wereldwijd gevierd.
 • Met de verkiezingen in zicht.
 • Jubileummanifestatie Haags Vredesplatform.
 • Program- en andere verkiezingsperikelen.
 • Haags Vredesplatform 25 jaar: even tijd voor een feestje!
 • Wapenwedloop in Zuid-Amerika.
 • Hoe genees je een fanaticus? Boekbespreking.
 • Ramsey Nasr journalist voor de vrede 2006.
 • Vredesprijs voor Janny Beekman.
 • Newsweek over het groeiende verzet in Afghanistan.
 • Wangari Maathai over globalisering en ontwikkeling in Afrika.
 • Stop de boycot van Palestijnen.
 • Waiting for the Barbarians. Opera-bespreking.
 • Pais zoekt een nieuw bestuurslid.
 • Vredesmuseum zoekt bestuurslid.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 6
Om dit nummer te downloaden als pdf (1,0 MB) KLIK HIER.

 • Dik Prins tien jaar geleden overleden.
 • JSF-aanschaf op de lange baan. Kabinetsval biedt kansen.
 • Globalisering nonviolence, geweldloosheid zonder grenzen. Verslag van de conferentie van War Resisters International 2006.
 • Net mensen. Column van Pietje van Kimswerd.
 • Stop wapendoorvoer via Nederland naar Israël. Actie op Schiphol.
 • Happy end. Gedicht van Harry Zevenbergen.
 • Tien jaar kernwapen-uitspraak Internationaal Gerechtshof.
 • Trees Kosterman: 'Nu werd ook hier geleden'. Verslag uit Israël na de Libanon-Oorlog.
 • Wereld wapenuitgaven in 2005 3 miljard dollar per dag.
 • Verhoging kernkoppenproductie in de VS tot 250 per jaar.
 • Lockheed werkt aan verbetering Trident-raketten.
 • De VN-conferentie over kleine en lichte wapens.
 • In augustus waren er in de VS 60 acties tegen kernwapens.
 • Greenpeace in actie tegen kernwapens.
 • Verkiezingen 22 november. Leidraad voor het uitbrengen van uw stem.
 • Wijziging machtspolitiek kan Israël doen herleven.
 • Den Haag in actie tijdens de Libanon-Oorlog - een kroniek.
 • Vredesorganisaties in actie tijdens de Libanon-Oorlog. Korte samenvatting van de gebeurtenissen.
 • Alternatieve Veteranendag in 2007.
 • Nederland belangrijk wapenexporteur? De nieuwste cijfers van het SIPRI.
 • Fraude en corruptie in de defensie-industrie.
 • Waarom is 'People Building Peace' opgericht en wat willen zij?
 • Het Haags Vredes Platform viert zijn 25-jarig jubileum!
 • Strijd om identiteitsbewijs.
 • 21 september, internationale dag van de vrede. Veel evenementen aangekondigd.
 • Frankrijk gaat bomspotten op 22,23 en 24 september.
 • Reactie op een ingezonden brief. De koers van ons blad.
 • Nucleaire ontwapening nog steeds bittere noodzaak. Presentie nieuw boek Karel Koster.
 • Tentoonstelling 'Stenen uit Bethlehem'.
 • Geweld in de media. De Werkgroep TV-geweld vraagt de aandacht van de politieke partijen.
 • Werkgroep Vredesvraagstukken van Pais formuleert antwoorden op veel gestelde vragen over oorlog en vrede.
 • Nieuwsbrief Oorlogsprofiteurs.
 • Oproep naleving uitspraak Internationaal Gerechtshof over de Muur.
 • Alternatieve NAVO-top in november in Brussel.
 • Norma Becker, bekend vredesactiviste uit VS, overleden.
 • Europarlementariër verliest onschendbaarheid wegens vredesactie.
 • Amerikaanse in gevangenis voor weigering dienst in Irak.
 • Democraat stelt algemene dienstplicht in VS voor.
 • VS-militairen in de Oekraïne.
 • VN-troepen in Congo geen vredesmacht.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 5
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,5 MB) KLIK HIER.

 • De eerste Amerikaanse officier die zich publiekelijk tegen de oorlog in Irak verzet.
 • Voetbal = oorlog = voetbal = oorlog.
 • Bijwerkingen van oorlog. Psychische effecten op veteranen en samenleving. De psychologie van de terrorist.
 • Je bent mijn vriend niet meer. Column van Harry Zevenbergen.
 • Genoten van Harry. Welk werk wil de VVD?
 • Wie geweld goedpraat, zet het subtiel in gang. Column van Hans Feddema.
 • Berichten van het Haags Vredesplatform.
 • Death Row. Column van Miep Schreijers.
 • Japanse belemmeringen op wapenexport verdwijnen langzaam.
 • Nederland verkoopt oorlogsschepen naar vele landen.
 • Brazilië gaat uranium verrijken.
 • Regels zijn regels. Dorien Pessers pleit voor recht zonder oogkleppen.
 • Living with war. Nieuwe CD van Neil Young.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 4
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Van de eindredacteur.
 • Uruzgan: zorgen om draagvlak.
 • Palestina nu als staat erkennen. Laat de EU om een Israël-tribunaal vragen
 • Strenge wapenregulering in Vlaanderen. 10 aanbevelingen van het Forum voor Vredesactie.
 • Internationale campagne voor een wapenhandelsverdrag. www.controlarms.nl
 • Geen financiering van oorlogsschepen. 27 april 2006 acties tegen exportsteun Indonesië.
 • Financiering van de wapenhandel. De rol van banken en exportkrediet instellingen.
 • Genomineerde kandidaten voor de Publieksprijs Journalist voor de Vrede 2006.
 • Paasmars nieuwe stijl: actie en bevlogenheid.
 • Geef Rutte een goed boek. Column van Harry Zevenbergen.
 • Marelec Marine zeeonderzoek in Amsterdam. Zeedieren worden ziek van sonar.
 • Eén Europese defensiemarkt.
 • Dood op bestelling. Rapport over transport van en makelaardij in wapens.
 • De tegenbeweging is een goed alternatief voor het VS imperium. Verslag van een door het Humanistisch Vredesberaad georganiseerde workshop op het Nederlands Sociaal Forum.
 • Hirsi Ali, een magiër als Pim Fortuyn?. Column van Hans Feddema.
 • Protest tegen ontwikkelen opvolger voor Trident-raket.
 • Doncaster wapenfabrieken overgenomen door investeringsmaatschappij uit Dubai.
 • Drie VS bases in Bulgarije.
 • Operation Refuse War. Actieweek in de VS tegen de thans gevoerde oorlogen.
 • Vrijwilligers? Dienstweigering in de VS.
 • Vredesmuseum op het Nederlands Sociaal Forum (NSF).
 • Nieuwsbrief TV-geweld.
 • Wat een Israëlische soldaat zag in de bezette gebieden.
 • RAF-arts weigert dienst in Irak.
 • Rechter in VS verbiedt uitzending gewetensbezwaarde naar Afghanistan.
 • Israëlische feministische vredesbeweging New Profile. www.newprofile.org/English
 • NIID wapenbeurs op 23 november 2006 in Rijswijk.
 • Globalising Nonviolence. Conferentie van War Resisters International. 23-27 juli 2006 in Paderborn, Duitsland. www.globalisingnonviolence.org
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten.
 • Vredesactivisten en het socialisme. Ingezonden brief.
 • Hoe te denken over vredesacties en wat daar wel/niet bij geoorloofd is.
 • Bijeenkomst over Indonesië-weigeraars als alternatief voor de veteranendag op 29 juni 2006.
 • Den Haag keert zich tegen de atoombom, zeker als wij allen meedoen.
 • Het jubileum van het Haags Vredesplatform komt eraan.
 • 10 jaar Kernwapenarrest van het Internationaal Gerechtshof.
 • Burgemeesters voor vrede. Bijeenkomst met burgemeester Akiba van Hiroshima in het Haagse stadhuis.
 • Hiroshima-Nagasaki herdenkingsdag op 9 augustus in Amsterdam.
 • Kernwapens: waar praten we over.
 • Over ontwikkelingswerkers met een geweer.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 3
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,6 MB) KLIK HIER.

 • Duurzame vrede en globalisering. Nederlands Sociaal Forum.
 • De Grebbeberg. Gedicht van Harry Zevenbergen.
 • Is de doodstrijd van het Amerikaans imperialisme aanstaande?
 • Bloemen en blaffers. Talkshow.
 • Bijwerkingen van oorlog. Psychische effecten van vredesmissies op militairen en van terrorismedreiging op burgers.
 • Zwaar geschut naar Uruzgan.
 • Dodenakker. Gedicht van Jan Eshuis.
 • Mensenrechten en staatsveiligheid, kan dat samen? Promotieonderzoek J.P. Loof.
 • Oorlogsrecht veranderen? Verbod op preventieve oorlog opheffen?
 • Nieuwe opleving islamafobie? Column van Hans Feddema.
 • Wel of niet Fransman? Positie van Fransen van Algerijnse afkomst.
 • On-line leeszaal voor Vredesmuseum.
 • Opheffing van de Klaagmuur voor de Vrede?
 • Globalisering van Geweldloosheid. Conferentie van War Resisters International.
 • Amerikaanse scholen verplicht mee te werken aan werving voor het leger.
 • Turkse dienstweigeraar Mehmet Tarhan vrijgelaten.
 • Britse soldaat weigert in Irak te vechten.
 • Raketschild verder ontwikkeld. Ook Nederland draagt bij.
 • Ziekenhuizen of wapens? Verdeling exportkredieten.
 • Namaak-insecten uit Delft vooral voor militair gebruik.
 • Vredesvrouwen uit Kosovo en Servië werken samen.
 • Park in Helsinki genoemd naar dienstweigeraar.
 • Slachtoffers van genocide in de geschiedenis.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 2
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,8 MB) KLIK HIER.

 • Van de eindredacteur aan de lezers.
 • Iran en India - meten met twee maten. Verspreiding van kernwapens.
 • Burgemeesters voor Vrede in Nederland.
 • Wetgeving wapenhandel in Vlaanderen. 20 punten programma van het Forum voor Vredesactie.
 • Aankoop Nederlands fregat kost Bangladesh veel geld.
 • Oorlog als een organisch strategisch ecosysteem.
 • Rapport over Nederlandse exportkredieten voor wapenhandel.
 • Etische vragen in de wetenschap. Militair gebruik van onderzoeksresultaten.
 • Stop wapenhandel! Stop Stork!
 • Burgerinspectie op het Ile Longue, het hart van de Franse kernmacht.
 • De president en de Franse kernwapens.
 • Besluitvorming Uruzgan: aanzetten tot een reconstructie. Nederlandse militairen in Afghanistan.
 • Vredesspel. Computerspel in strijd tegen dictatuur.
 • Waan dat oorlog eind aan oorlog kan maken. Column van Hans Feddema.
 • Israël minacht het Interntionaal Recht. De brief van oud-ambassadeur J.J. Wijenburg.
 • Conflictprventie in Leiden? Minderheden en sociale discriminatie.
 • Journalist voor de Vrede 2006. Geef een kandidaat op!
 • Demonstratierecht in Den Haag. Rapport van bureau Jansen en Jansen.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten.
 • Webwinkel voor de Vrede.
 • Diederik de Verschrikkelijke. Vlaamse dvd tegen geweld in de media.
 • Vredesmuseum troeft Legermuseum af!
 • Columbiaanse vredesactivist gedood door het leger.
 • Feministisch anti-militariste vrijgesteld van militaire dienst in Israël.
 • VS rukken op in Noord-West Afrika.
 • Bomspotting in België.
 • Dienstweigeringswet in Bolivia.
 • Turkse kettingstraffen voor diensweigeraars zijn schending mensenrechten. Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 • Manifest 'People Building Peace Nederland'.
 • Tweede Kamer op de bres voor Vlissingse asielzoeker.
 • Nieuw proces tegen staat over kernbewapening.
 • Hoe ver mag een actievoerder voor de vrede gaan? Ingezonden brief en reactie van de eindredacteur.
 • Tentoonstelling schilderijen van Bart Baele in Den Haag.
 • Leger VS heeft wervingsprobleem.
 • Oorlog in kinderkamer. Computerspellen werven soldaten voor VS en Hezbollah.
 • Afdwingstrategiën. Proefschrift van een kolonel.
 • 'Wir brauchen Deutsche Hilfe'. Ingrijpen in Soedan.
 • Vergeldingsmaatregel. VS koopt toch Europees militair materieel.
 • Preventieve aanval. Israël krijgt wapens geschikt om Iran aan te vallen.
 • Wapenexport Rusland daalt licht.
 • Weer Paasmars in Den Haag.
 • Actiedagen tegen de Marelec-marinebeurs. Amsterdam 19 t/m 21 april.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2006 nr. 1
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,6 MB) KLIK HIER.

 • Schinveldse bomen opgeofferd voor NAVO-basis Geilenkirchen.
 • Van de redactie.
 • Ruim 30 organisaties maken geheim EU-rapport over behandeling Palestijnen in Oost-Jerusalem openbaar.
 • De zaligverklaring van Ariël Sharon.
 • Phil Smith (1923-2005) overleden.
 • Einde oefening voor tijdschrift Ravage.
 • Overzicht rechtszaken tegen vredesactivisten.
 • Onrust tussen Marokko en de Saharaans Arabisch Democratische Republiek.
 • Bewapeningswedloop in Zuid-Amerika.
 • Nederlandse wapenhandel blijft groeien.
 • Wit verzet. Miep Schreijers bekeek de film 'Die weisze Rose' over geweldloos Duits verzet in de Tweede Wereldoorlog.
 • Wakker worden. Column van Harry Zevenbergen.
 • Rendition - marteling VS-gevangenen buiten de VS.
 • Aktie Agenda.

hoofdmenu    inhoud 2007    inhoud 2005    inhoud 2004    archief

Updated: 2 januari 2007