Inhoudsopgave 't Kan Anders

vredeskoerier voor een leefbare wereld

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 8
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,4 MB) KLIK HIER.

 • Niemand wil betalen voor peperdure Joint Strike Fighter
 • Een Humanistische bemoeial voor de vrede In memoriam Henk Bos.
 • Geweldloos wang toekeren Column van Hans Feddema.
 • Nooit meer oorlog in Afghanistan! Verslag hoorzitting.
 • Schuldgevoel of iets anders? Waarom is kritiek op Israël zo moeilijk?
 • In het voetspoor van Geert Mak Militarisme in de 20e eeuw.
 • Joint Strike Fighter heet nu F-35
 • Parlementair Industrieel Militaircomplex
 • Dienstweigeraars in het gevang Erelijst gevangenen voor de vrede.
 • Boekbespreking 'Hoe geweldloosheid de staat beschermt' niet met gejuig ontvangen
 • Westelijke Sahara, een casus belli?
 • Aktie Agenda.
 • Opbouwen is machtig mooi werk Column van Harry Zevenbergen.

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 7 tevens VredesMagazine nr. 1
Om dit nummer te downloaden als pdf (2,4 MB) KLIK HIER.
Enkele foto's ontbreken in de downloadversie om redenen van auteursrecht.

 • Redactioneel Een nieuw vredesblad.
 • De positie van vrouwen in de strijd in Colombia
 • Op de rug van een tijger Nederlandse militairen in Uruzgan.
 • Mening-gitis Column van Harry Zevenbergen.
 • Blijven of gaan? De invloed van nieuws op de publieke opinie over Uruzgan.
 • Beschaving Strip van Ka.
 • Koert Lindijer, journalist voor de vrede 2007
 • Internationale dag van de vrede 2007
 • Tera Fopma, actief tegen kernwapens
 • Vredesagenda 2008 weer verkrijgbaar
 • Nieuwe aanbiedingen winkel Vredesmuseum
 • Handboek voor Geweldloze Actie
 • Oorlogskas
 • Bouwen aan vrede: een blik op de toekomst Vredeseducatie.
 • Onder het oog van Kadafi Fotoreportage.
 • Defensie industrie strategie van de Nederlandse regering
 • In memoriam Hester de Ree
 • Vragen over Vredesmagazine
 • Trots of is het veeleer angst? Column van Hans Feddema.
 • Nieuws over de 'Nieuwe Oorlog'
 • Samen bouwen aan vrede People Building Peace.
 • De weg naar oorlog is geplaveid met leugens Onderzoeksdossier.
  • Taai en onredelijk verzet tegen openheid
  • Een vuile oorlog ingerommeld?
  • Parlementaire enquête Irak nog ver weg
  • Parlement summier ingelicht over militaire missies
  • Irak - een Nederlandse chronologie
  • Bibliografie Openheid over Irak
 • De mysterieuze verplaatsing van zes Amerikaanse kernkoppen
 • Waarom blijft Nederland meedoen met de JSF
 • Geweld is eindeloos en uitzichtloos 7 redenen om oorlog te bestrijden.
 • Geef voor het internationale vredeswerk van War Resister International
 • Aktie Agenda.
 • Vredesgedichten

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 6
Om dit nummer te downloaden als pdf (1 MB) KLIK HIER.

 • Redactioneel Droevige tijdingen, spannende tijden.
 • Lezersbijeenkomst op 29 september 2007.
 • In memoriam Christiaan la Poutré
 • In memoriam Adrienne van Melle
 • In memoriam Carel Nihof
 • Wereldrisk op z'n Amerikaans
 • Humanitaire ramp in Irak
 • Internationale protestweek tegen de militarisering van de ruimte
 • Wat zouden we moeten doen om Bush tegen te houden?
 • Heksen hebben altijd gelijk. Column van Harry Zevenbergen.
 • Martin Broek, fractieassistent SP, gelooft in de kracht van acties en blijft schrijven voor ons blad.
 • Westelijke Sahara, de koloniale vrede van het kerkhof.
 • De Hiroshima-Nagasaki herdenking en de Nergens Kernwapens actie in Amsterdam
 • Stop de atoomagressie van de VS Hiroshima-herdenking in Enschede.
 • Peace Boat in Amsterdam
 • Amerikaanse kernwapens weg uit Ramstein?
 • Rakettenschild in Midden-Europa ramppolitiek plan
 • Hoe geweldloosheid de staat beschermt Boekbespreking.
 • Brieven van een Indiëganger Boekbespreking.
 • Ministerie verhult aandeel wapenhandel in exportkredietverzekering
 • Kubus & Bangbang Ruig lied tegen conflict diamanten.
 • You Tube O.a. Nederlandse beschieting in Chora.
 • JSF in de verkiezingsstrijd PvdA verloochent eigen verkiezingsfilmpje.
 • Nog meer wapens naar het Midden-Oosten
 • Vlaamse kunstenaar Jef Germonprez schildert tegen geweld
 • Nato Game Over Actie in België.
 • Vredesactie
 • Mondiale Vredesindex
 • Wij de Mensen voor Vrede Handtekeningenactie.
 • 1 miljoen gedode Irakezen
 • Colombia smelt wapens om tot stoelen
 • Irakese vluchtelingen
 • Aanmelden kandidaten voor de Anke Kooke prijs
 • Troepen terug uit Afghanistan Krant verspreid.
 • Geen troepen meer naar Uruzgan Oproep Haags Vredesplatform.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 5
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,5 MB) KLIK HIER.

 • Redactioneel.
 • Lezersbijeenkomst op 29 september.
 • Why War? Internationale dag voor de Vrede in Maastricht.
 • Murw Colombia wil vredesakkoord.
 • Het A-team aangeklaagd door de Werkgroep TV-geweld.
 • Pacifistische radioprogramma's in Duitsland.
 • Ik ben een (Irak-)deserteur. Boekbespreking.
 • Internationale dag van de geweldloosheid ingesteld door de VN.
 • WRI demonstreert tegen G8.
 • We moeten weg uit Afghanistan en de Amerikanen uit Irak. Column van Hans Feddema.
 • Belediging van bush geen reden voor arrestatie zegt Nationale Ombudsman.
 • Meer dan 600 Afghaanse burgers dood in het afgelopen halfjaar.
 • De oorlogsschade uit Israëlisch/Libanese bombardementen nog steeds niet voor de rechter.
 • Mijn minuten in Irak. Column van Harry Zevenbergen.
 • Verzeker robuuste inzet. Vrije markt biedt militairen verzekering.
 • Tweedehandsjes. Nederland stoot wapentuig af.
 • Nederland koopt veel nieuw militair materieel.
 • Live Earth. Niet alleen het klimaat maar de hele aarde is in crisis.
 • Veteranendag. Lezing op de Alternatieve Veteranendag.
 • Doctor Atomic. Verpletterende Opera.
 • Oorlogswaan. Beeldverhaal.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 4
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,8 MB) KLIK HIER.

 • Eindredactioneel.
 • Martelen een cultuuromslag. Wordt martelen acceptabel?
 • Nederland medeschuldig aan oorlogsmisdaden Saddam Hoessein.
  Rapport 'Nederland en de chemische wapens van Irak'.
 • Nederlandse politici en ambtenaren als dienstwillige informanten voor de VS-ambassade.
 • Ontslagbrief van Cindy Sheehan aan de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging.
 • Een andere wereld is mogelijk. Mens en milieu boven winst!
 • Gelukkig geen Nederlandse kruisraketten.
 • Daar was ik mei 2002. Column van Harry Zevenbergen.
 • Verarmd uranium en kanker: verband al acht jaar bekend.
 • Reed-Elsevier stopt wapenbeurzen na protesten van klanten.
 • Militair fundamentalisme.
 • Ego's in de vredesbeweging.
 • TV en computer op de loer. Nieuwe folder van de Werkgroep TV-geweld.
 • Koop geen Mercedes. Actie tegen clusterbommen.
 • Peace Awards uitgereikt.
 • Dag van de dienstweigeraars.
 • Belastingweigering in de VS.
 • Ministerie van Vrede en Geweldloosheid.
 • Vredesweek in Irak.
 • Britse vredesactivisten vrijgesproken.
 • Doorvoer van wapens door Nederland.
 • Israël exporteert nachtzichtapparatuur naar Rwanda.
 • Traangasgranaten voor Oeganda.
 • Militairen trainen met games op de computer.
 • Wat besteed de VS aan oorlogvoeren?
 • Speerpunten Humanistisch Vredesberaad. Vredeseducatie, oorlogspropaganda, journalist voor de vrede.
 • Het Haags Vredesplatform exposeert in het Haagse stadhuis.
 • Handtekeningenactie: Geen Amerikaanse kernwapens in Nederland.
 • Hiroshima-Nagasaki herdenkingsdag, Amsterdam 9 augustus 2007.
 • Trident actie. Blokkade Faslane 17 en 18 september 2007.
 • Voorbereiding aanval op Iran gaat door.
 • 40 jaar bezetting Palestina.
 • Overzicht rechtzaken tegen vredesactivisten.
 • Niet meehuilen met de wolven. Een ander geluid op veteranendag.
 • Aktie Agenda.

In het voorjaar 2007 verscheen ook 'Hollanditis.nu' als proefnummer van een nieuwe uitgave waarover een vrij groot aantal vredesorganisaties in gesprek is. Ook de uitgevers van 't Kan Anders doen hieraan mee.
Voor dit blad is een eigen website geopend www.hollanditis.nu, daarop kunt u het blad zien en lezen.

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 3
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,6 MB) KLIK HIER.

 • Actie voor openheid over Irak.
 • Nederland en de vrede in Palestina.
 • Doe mee aan de verkiezing van de journalist voor de vrede 2007.
 • Alternatieve veteranendag.
 • Matheid of opportunisme? De geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek.
 • Defensie 21e eeuw, geen wapens maar dijken.
 • Kofi Annan en de vrede.
 • Definitie van terrorisme.
 • Wereldspel. Nieuw coöperatief bordspel.
 • World Social Forum in Nairobi.
 • De Bush-agenda. Invading the world.
 • Iraanse vredesbeweging.
 • VS-historici tegen Irak-oorlog.
 • Netwerk tegen VS-bases.
 • Humanistisch Vredesberaad op Hyves.
 • Nederlandse tanks rijden binnenkort door Kandahar.
 • Wapenexportpromotie.
 • Het moet niet gekker worden. Noord-Korea en VS geven militaire steun aan Ethiopië.
 • Wapens naar Zuid-Azië.
 • Het gaat over het gebaar. Column van Harry Zevenbergen.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 2
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,9 MB) KLIK HIER.

 • Dirk Mellema 1938-2007.
 • Eindredactioneel.
 • Iran: Zwaar weer op komst.
 • Stralingswapens tegen demonstranten.
 • Het regeerakkoord en de vrede.
 • De bommenwerpers van Balkenende 4. Het kiezersbedrog van de PvdA.
 • 'We zijn er heel blij mee!' Column van Jacques Tuinder.
 • Stof tot nadenken. De Geweldig Express komt langs.
 • Belgische Kamercommissie stemt voor verbod op munitie met verarmd uranium.
 • Minister wil onderzoek naar games met veel geweld.
 • Voorstel verbod op extreem gewelddadige spellen in Frankrijk.
 • Initiatief 46 landen voor verbod op clusterbommen.
 • Nederlandse coöperatieve spellen.
 • Bosnische en Nepalese vredesorganisaties toegetreden tot WRI.
 • FNV lid van People Building Peace.
 • De virtuele werelden van kunstenaar Jawek Kwakman.
 • Robots in leger VS.
 • Irak-oorlog kost 11 miljoen per uur.
 • Musical over Gandhi.
 • Kerk in Actie uit United Civilian for Peace getreden.
 • Zuid-Korea schendt rechten dienstweigeraars.
 • Israëlische Hadas Amit voor 5e maal veroordeeld wegens dienstweigering.
 • Bilin my love/Bil'in habibti. Docufilm van Shai Carmeli Pollak over het geweldloze Palestijnse verzet tegen de muur.
 • De etnische zuivering van Palestina.
 • Een impressie van Libanon, 6 maanden na de oorlog.
 • Het zijn net mensen. Joris Luyendijk over journalistieke beeldvorming in Arabische landen en Israël.
 • Opinieonderzoek in Libanon: VS dwarsboomt oplossing tussen regering en oppositie.
 • Berichtgeving uit Uruzgan: de waarheid?
 • VS tegen studie naar CIA-vluchten.
 • Openheid over Irak, Nú. Een burgerinitiatief.
 • Het Amerikaanse imperium van militaire bases.
 • Tony Blair en de corruptie in de wapenhandel.
 • Door België verboden wapentransport via Nederland toch naar Eritrea.
 • Banken en clusterwapens.
 • Star Wars.
 • Lesje Amerikaanse wapenexportpolitiek in Amsterdam.
 • Ovezicht rechtzaken tegen vredesactivisten.
 • Not in our name. Trident actie in Groot-Brittannië.
 • Meiden en geweld. Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening.
 • Manifestatie 'Vrede en Recht' in Haags stadhuis.
 • Aktie Agenda.

Inhoud 't Kan Anders 2007 nr. 1
Om dit nummer te downloaden als pdf (0,6 MB) KLIK HIER.

 • 'Willem' krijgt Inkspotprijs 2006.
 • De kabinetsformatie en de vrede. Linksaf kan alleen als rechts om is.
 • Beste lezer.
 • De les van Saddam Hoessein.
 • Planeet Aarde beter af met Al Gore. Verslag van de film: 'An inconvenient truth'.
 • Let op de volgende stap. Amerikaanse oorlogsplannen.
 • En de wereld keek toe, en zweeg. Oorlog in Somalië.
 • Stop werving nieuwe militairen! Nieuwe brochure.
 • Vredeswebsites goed bezocht in 2006.
 • Dit blad goed gelezen op internet.
 • Banken betrokken bij clusterbommen.
 • Jean van Lierde overleden.
 • Werkgroep Eurobom/PENN-NL opgeheven.
 • De grote beschavingsoorlog. Boekbespreking.
 • Over Wesam al D, hippies en heel veel Gandhi's. Column van Harry Zevenbergen.
 • Aktie Agenda.

hoofdmenu    inhoud 2006    inhoud 2005    inhoud 2004    archief