Blog

7 berichten

Hoe staan pacifisten tegenover geweld door de politie?

Antwoord van Vredesbeweging Pais: Met het fenomeen politie op zich hebben ook de meeste pacifisten geen moeite. Het is nu eenmaal onmiskenbaar dat in een samenleving criminaliteit voorkomt, waaraan paal en perk dient te worden gesteld. Zo’n politie dient dan wel een instrument te zijn in handen van een rechtsstaat, […]

Kan het recht gehandhaafd worden zonder geweld?

Antwoord van Pais: Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat we onder ‘recht’ verstaan. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Gezagsdragers en machthebbers zullen graag ‘het recht’ gelijk stellen aan ‘de wet’. Maar er zijn veel voorbeelden van wetten die onrecht inhouden of onrechtvaardig uitwerken. Zulke […]

Compromis over oorlog?

Behoort het aanvaarden van oorlogsgeweld niet tot de vele compromissen die we in het leven moeten sluiten? Antwoord van Pais: Compromissen zijn vaak nodig en ook vaak gewenst. Ze getuigen van respect voor de mening van de ander en een bereidheid tot het relativeren van het eigen gelijk. Toch ligt […]

Oolog tegen onrecht? Heiligt het doel de middelen?

Antwoord van Pais: Er heerst in de wereld veel onrecht: armoede, uitbuiting, discriminatie, dictatuur, onderdrukking, schending van mensenrechten en de kansen voor mensen zijn vaak zeer ongelijk. Veel mensen menen dat in de strijd tegen dit onrecht oorlogvoeren geoorloofd of zelfs morele noodzaak is. Wij pacifisten denken daar anders over […]

Zijn er rechtvaardige oorlogen?

Antwoord van Pais: De leer van de rechtvaardige oorlog (bellum iustum) is in de loop der eeuwen door vele denkers (o.a. Augustinus en Thomas van Aquino) ontwikkeld. Kort samengevat menen zij dat een rechtvaardig oorlog aan de volgende voorwaarden moet voldoen: Hij moet gevoerd worden door wettige overheden. Hij moet […]

Verwerpen pacifisten alle geweld?

Antwoord van Pais: Alle pacifisten verwerpen de orgie van ongeremd dodelijk geweld die oorlog heet. Dodelijk geweld tegen een persoon die het eigen of andermans leven acuut en daadwerkelijk bedreigt wordt door veel pacifisten aanvaard, door anderen niet (gij zult niet doden). De meeste pacifisten hebben geen principiĆ«le problemen met […]

Waarom moeten wij oorlog bestrijden?

Antwoord van Pais: Omdat oorlog veel leed veroorzaakt. Denk maar aan bombardementen op steden, het afbranden van dorpen, en het leed van vechtende legers veroorzaken voor militairen en burgers. Daarbij gaat het niet alleen om leed op korte termijn en ook niet alleen om lichamelijke en materiĆ«le schade. Veel soldaten […]