hoofdmenu

Conferentie "Cultuur van Vrede en Geweldloosheid"


In 2001 begint het door de VN uitgeroepen Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Als voorbereiding hierop organiseren de vereniging Pais en het Humanistisch Vredesberaad hebben op 20 mei 2000 een conferentie over dit thema gehouden.
Een VERSLAG is inmiddels beschikbaar.

Sprekers waren: (klik op de naam van de spreker voor meer informatie)

Prof. dr. Lennart J.A. Vriens, hoogleraar vredespedagogiek aan de Universiteit van Utrecht.
Hij wil de elementen in onze cultuur identificeren die bijdragen of afdoen aan het ontstaan van geweld en daarbij licht werpen op de vraag "hoe komen mensen, groepen en landen ertoe geweld te gaan gebruiken".

Prof. Jos N.J. Decorte, hoogleraar wijsbegeerte aan de KU Leuven.
Hij wil, aan de hand van historische voorbeelden, duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor een cultuuromslag die ons vrede brengt.
Klik hier voor tekst inleiding
.

Mw. Mans van Zandbergen, voorzitter van de Stichting Burger Vredesteams Nederland.
Zij is ingegaan op de praktische mogelijkheden die de vredesbeweging heeft om inhoud te geven aan het streven naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid.

Na de pauze gingen de deelnemers met het thema aan de slag in workshops.

PROGRAMMA

Meer informatie over de opzet van de conferentie.

Terug naar Inhoudsopgave


Last Updated 12 juni 2000