Formulier voor uw reactie

logo

uw reactie


Uw gegevens:
naam       : 
straat+nr. : 
postcode   :     plaats: 
telefoon   : 
e-mailadres: 

Zend mij informatie over:(Alles aanklikken wat van toepassing is)
Vredesbeweging Pais, haar werkgroepen en nevenorgonisaties.
Vrijwilliger worden bij of via Vredesbeweging Pais
vredesspellen, gebroken geweertjes, brochures, cd's, enz.
(verkoop via Museum voor Vrede en Geweldloosheid)

Noteer mij als:
deelnemer aan de Jongerendag op 14 april 2018
abonnee op VredesMagazine (4x per jaar 36 pag. €10,-)
gratis proefabonnee op VredesMagazine (2 nr's)
lid van Vredesbeweging Pais. Ik onderschrijf de doelstellingen.
   (Bij lidmaatschap is het abonnement op VredesMagazine inbegrepen.)
lid van de Werkgroep Vredesvraagstukken.
donateur van Pais. Ik ontvang alleen jaarlijks een acceptgirokaart.

Mijn opmerkingen:


De Werkgroep TV-geweld heeft een eigen reactieformulier.

hoofdmenu    info pais