Vredesbeweging Pais War Resisters’ International Nederland
War Resisters’ International Nederland

Oolog tegen onrecht? Heiligt het doel de middelen?

Antwoord van Pais:

Er heerst in de wereld veel onrecht: armoede, uitbuiting, discriminatie, dictatuur, onderdrukking, schending van mensenrechten en de kansen voor mensen zijn vaak zeer ongelijk. Veel mensen menen dat in de strijd tegen dit onrecht oorlogvoeren geoorloofd of zelfs morele noodzaak is.

Wij pacifisten denken daar anders over en hebben daar goede redenen voor:

  1. Oorlog voeren brengt onvermijdelijk nieuw en extra onrecht met zich. Mensen verliezen leven, naasten, bezittingen, toekomst. Zie voor een uitvoeriger betoog op dit punt ons antwoord op de vraag ‘Waarom moeten wij oorlog bestrijden?‘.
  2. Oorlog brengt niet automatisch een rechtsstaat voort. Integendeel, oorlog gaat altijd gepaard met een periode van chaos en ontreddering. In zo’n situatie lijdt de bevolking onder ontberingen en vrij spel hebbende misdaad. Ook dat is onrecht. In Irak b.v. vallen nu dagelijks meer slachtoffers dan onder Saddam.
  3. Oorlog zaait haat die nog lang een rol kan blijven spelen. De kruistochten zijn niet vergeten in de Arabische wereld en een middeleeuwse veldslag speelt een rol bij het conflict in Kosovo.
  4. Door de voorstanders van oorlogen tegen onrecht wordt het bovenstaande niet altijd ontkend. Ze menen dat er geen ander middel is, ‘je kunt toch niet stil blijven zitten, dus moet je wel oorlog voeren’. Zij zien niet dat er ook andere mogelijkheden zijn. De geschiedenis toont echter aan dat die er wel zijn. Daarbij hoeven we niet alleen te kijken naar de klassieke voorbeelden van Gandhi en Martin Luther King. Het hele machtige Sowjet-imperium is in elkaar gestort met opmerkelijk weinig geweld!

    Er zijn dus andere methoden. Methoden waar ontstellend weinig aandacht voor is zodat voor de ontwikkeling ervan nauwelijks geld beschikbaar is.


Ons antwoord op deze vraag blijft in discussie. U kunt ook deelnemen aan deze discussie door uw reactie hieronder te plaatsen of uw commentaar via het reactieformulier in te sturen.
In onze Werkgroep Vredesvraagstukken zal dit worden besproken, wat tot herziening of aanvulling van het standpunt van Pais kan leiden. Wilt u zelf een bijeenkomst van de werkgroep bijwonen? Geef u dan via het reactieformulier op!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *