Vredesbeweging Pais War Resisters’ International Nederland
War Resisters’ International Nederland

Actief in Pais

Vredesbeweging Pais kent enkele werkgroepen en een aantal andere mogelijkheden om actief mee te werken. De deelname aan een werkgroep staat voor iedereen open. U hoeft dus geen lid van Pais te zijn.

Werkgroep TV-geweld

Deze werkgroep is helaas, door gebrek aan vrijwilligers, slapende.

De website van de werkgroep is nog wel in de lucht maar wordt niet meer aangevuld. Zij bevat zeer veel informatie en wordt daarom nog steeds goed bezocht door o.a. scholieren en studenten die scripties moeten schrijven, maar ook door journalisten en anderen die professioneel met dit onderwerp bezig zijn. Op deze website vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden als u wilt helpen de werkgroep te laten ontwaken.

Werkgroep Vredesvraagstukken

In deze werkgroep worden de hedendaagse ontwikkelingen met betrekking tot oorlog en vrede bediscussieerd. De rubriek ‘Onze Standpunten’ op deze website wordt door de werkgroep verzorgd.
De werkgroep komt bijeen in Amsterdam.
Voor deze werkgroep kunt u zich aanmelden via het reactieformulier.

Voor wie actief wil zijn hebben we meer te bieden dan onze werkgroepen:

Meedoen met manifestaties

Pais doet regelmatig mee aan manifestaties van allerlei aard. We staan met standjes, delen folders uit, verspreiden ons blad VredesMagazine en zijn vaak ook betrokken bij de organisatie.
Wilt u daaraan meedoen? Neem dan kontakt op via het reactieformulier.

Buitenland

Pais heeft zusterorganisaties over de hele wereld en is samen met al deze organisaties aangesloten bij War Resisters’ International (WRI). Internationaal is er veel werk te doen en ook daarvoor zoeken we nog mensen. Dit varieert van zich daadwerkelijk inzetten als vredeswerker in een spanningsgebied, tot kantoorwerk op het hoofdkantoor van de WRI in Londen.
Is dit iets voor u, neem dan contact op d.m.v. het reactieformulier.

Samenwerking

Veel van ons werk doen we in samenwerking met andere (vredes-)organisaties. Pais is dan ook oprichter van en deelgenoot in nogal wat samenwerkingsverbanden. Ook zij zoeken nog mensen die zich actief willen inzetten!